Truckar och säkerhet på lagret

Effektiv lagerhantering blir allt viktigare i takt med ökad e-handel och stora produktionsvolymer som ska transporteras vidare. Säkerhetsaspekter och truckhantering är två viktiga faktorer för en lyckad lagerhantering.

Idag används i allt större utsträckning automatiska system för lagerhanteringen. Automatiska system som integreras i IT-system bidrar till lägre kostnader liksom självgående truckar och maskiner. Automatiska maskiner måste kunna arbeta i samma miljö som människor vilket ställer stora krav på säkerhet. Det finns olika sätt att skapa ett smart lager, läs mer här för att lära dig mer om ökad säkerhet och effektiv lagerhantering.

Effektivt och säkert lager

Digitalisering och ökad e-handel skapar större krav på en effektiv och säker lagerhantering. Lagertruckar som fungerar effektivt och säkert samt höga hyllor gör att ytan för lagret kan minskas och därmed hyreskostnaden. Idag ställer kunderna höga krav på snabba leveranser och ett företag som inte kan leverera varor inom en dag eller några dagar kommer att duka under i den ökade konkurrensen. Den ständigt ökande digitalisering och globaliseringen innebär dessutom att svenska företag även konkurrerar med företag från hela världen.

Även om en hel del processer på ett lager kan automatiseras krävs det fortfarande människor som övervakar it-systemen och kör truckar. Att se till att serva truckarna och att all personal har tillräckligt med utbildning är viktiga säkerhetsaspekter. Att ha tydliga säkerhetsrutiner för lagret är också viktigt för att följa gällande regler för en säker arbetsmiljö.

Vid utformningen av ett lager finns det med andra ord flera olika aspekter att ta hänsyn till. Kontakta en professionell leverantör av lagerlösningar för att se hur ert företags lagerhantering kan förbättras. Investeringskostnaden för nya lagersystem kan bli lägre än att bygga ut eller flytta till ett nytt större lager. Värdet av nöjda kunder som snabbt får sin vara levererad är också en viktig aspekt att väga in vid planeringen av lagret.