Olika typer av bussar

En av de saker som har gjort bussen till ett så populärt transportmedel är dess mångsidighet. Det finns bussar för nästan varje situation och behov. Därför är det inte konstigt att det finns flera olika typer av bussar.

Ledbuss

Ledbussar sätts in på busslinjer med ett stort antal resande. Bussar av denna typ är längre än standardmodellerna, för att kunna ta fler passagerare. För att inte försämra manöverförmågan är bussarna ledade på mitten. De riktigt långa modellerna, som Volvo B9S, har två leder.

I Sverige började ledade trådbussar att användas på 1950-talet. Dessa tillverkades av Alfa-Romeo, och slog aldrig riktigt i vårt avlånga land. Under det följande decenniet började ledbussar att användas i många andra europeiska länder, samt i Kalifornien. Genombrottet för ledbussar i Sverige kom på 1970-talet.

I Sverige används inte ledbussar i landsvägstrafik, eftersom de anses vara för bullriga. Det finns dock ledade landsvägsbussar i andra länder, vissa av den är rent av dubbeldäckade. Det finns också ledade trådbussar.

Trådbuss

Trådbussar förknippas framför allt med de forna kommunistländerna i östra Europa, men faktum är att de finns på betydligt närmare håll. I Landskrona pågår försök med trådbussar. De används även i flera amerikanska och kinesiska städer.

Trådbussar drivs av elektricitet som de får från luftledningar, precis som spårvagnar. Till skillnad från spårvagnar ger dock trådbussars däck bättre grepp i uppförsbackar, och de elektriska motorerna kan ge högre vridmoment vid start. Av dessa anledningar är trådbussar populära i kuperade städer, som San Fransisco och Seattle.

En klar nackdel med trådbussar är dock bristen på flexibilitet. Bussen måste alltid följa luftledningarna, och om en linje tillfälligt måste ledas om måste detta ske längs en sträcka där det också finns luftledningar. Det kan innebära rejäla omvägar.

Dubbeldäckare

Ingen form av kollektivtrafik är troligen mer intimt förknippad med en speciell stad än de röda dubbeldäckar-bussarna är med London. För många är de en symbol för England, och än idag är dubbeldäckare vanliga i många brittiska kolonier och f.d. kolonier. Eftersom de rymmer många passagerare, samtidigt som de tar upp liten vägyta, återfinns de också på många andra håll i världen, bl.a. i Japan, Tyskland och i flera amerikanska storstäder.