Fördelar med bussgarage

Det finns många fördelar med ett bussgarage. Det krävs dock vissa saker för att få ett komplett och fungerande bussgarage för både personal och fordon.

Ett bussgarage är bra av flera olika anledningar. Exempelvis för att hålla bussarna i gott skick i alla väder och för att utföra enklare reparationer på fordonen. Då bussar är i trafik nästan jämt, transporterar mycket människor och körs väldigt mycket är det viktigt att de hålls i gott skick året runt. Både utvändigt och invändigt är det viktigt med underhåll för att hålla miljön och säkerheten hög för passagerare och chaufförer.

Fördelar med att ha ett bussgarage

Som tidigare nämnts finns det många olika fördelar med att ha bussar i ett ordentligt bussgarage som är komplett med personalrum, vilorum och eventuellt en liten serviceavdelning för fordonen. En del bussar förvaras i en tälthall men då försvinner möjligheten för personalen att kunna ha exempelvis ett fikarum och vilorum om inte detta är något som byggs till i efterhand. En del bussgarage har även en tvätthall och en enklare serviceavdelning för bussarna. Detta är mycket fördelaktigt, speciellt vintertid då bussarna utsätts för hårdare väglag med salt, sand och snö. Då är det viktigt att man så fort som möjligt kan tvätta bussarna med varmt vatten och eventuellt avfettning för att förhindra att de rostar.

Servicehall i ett bussgarage

Att ha en enklare servicehall i bussgaraget gör det ännu bättre då enklare reparationer som inte behöver göras på en verkstad kan utföras. Exempelvis byta vindrutetorkare, trasiga lampglas eller andra mindre skador som kan uppstå. Det är självklart inte busschaufförens uppgift att reparera bussen om den går sönder, då ska den lämnas in på verkstad eller lagas av bussbolagets mekaniker. Men för enklare reparationer är det ypperligt att upprätta en liten servicehall i anslutning till bussgaraget.