Fler väljer cykel som transportmedel

Det är allt vanligare att välja cykeln framför bilen eller bussen varje morgon, speciellt i storstäderna. Ny forskning visar att vi cyklar oftare, men dock inte snabbare. Om vägarna var mer anpassade för cyklister skulle man se ännu fler välja cykel som fordon.

cyklarÅterförsäljare av cyklar, som till exempel www.cykloteket.se, kan känna av trycket vad gäller efterfrågan av cyklar. Man kan samtidigt se att cykelflödet har ökat på många ställen men att man håller samma medelhastighet som tidigare, skriver forskning.se i en artikel. Man kan se att antalet cyklister ökade med 30 procent under 2016 jämfört med samma period året innan.

Eftersom fler väljer cykeln till jobbet varje dag behöver man samtidigt se till att tillgängligheten och säkerheten är godkänd. Det handlar om cykelbanor, framförallt i storstäderna, som ska kunna göra framkomligheten för cyklister smidig. Dessa typer av vägprojekt pågår dagligen i städerna och säkerheten blir bättre och bättre. Detta är en självklart en fördel, men i takt med att cykelbanorna blir säkrare och mer avskilda från resten av trafiken minskar användandet av cykelhjälm. Stockholm direkt skriver att åtta av tio använder cykelhjälm i staden, men att en liten minskning har skett under de senaste åren.

”När vi bygger ut cykelbanor och gör det säkrare att cykla så kan jag tänka mig att hjälmanvändningen går ner. Om man jämför med andra länder och städer som är mer anpassade för cykling, exempelvis Köpenhamn och Amsterdam, så finns knappt hjälm, säger han” – Daniel Helldén, trafikborgarrådet.

Spar pengar genom att välja cykel

Om du skulle slopa bilen under halvåret då vädret är lämplig för cykling och istället satsa på cykel kan du under ett år spara hela 30-50 000 kronor varje år, skriver Vardagspuls. Samtidigt får man motion på köpet och bidrar till en bättre miljö. Det bästa av allt är att man slipper överfulla och varma bussar och tåg under rusningstrafiken.