Driv ett säkert bussgarage

Om du har planerat att starta upp ett bussgarage är det viktigt att tänka på säkerheten. Dina anställda behöver en trygg arbetsmiljö så att de inte råkar ut för skador eller arbetsplatsrelaterade problem, samtidigt som du måste säkerställa att bussarna inte stjäls. För att underlätta i driften av garaget finns det ett antal tjänster och produkter du kan använda.

För att hitta en bra lösning, besök creone.com som erbjuder en säker nyckelhantering och värdeskåp. Alla värdeskåp och nyckelskåp härifrån har kodlås vilket ger dig möjligheten att bestämma över vilka av medarbetarna som kan använda olika luckor och nycklar. Här kan du se över lösningar kring aktuell information, så att du alltid har koll på all säkerhetshistorik.

Tänk på säkerheten

Som ägare av ett garage är det viktigt att du håller koll på de föreskrifter som finns för att skapa en trygg social och organisatorisk arbetsmiljö. Du behöver genomföra olika åtgärder som minskar orsaker till ohälsa i olika former. I ett bussgarage finns risken att kemikalier skadar de anställda. Där har du som arbetsgivare skyldighet att bedöma ifall halterna på arbetsplatsen kan anses godtagbara, om det tas hänsyn till gränsvärdena.

Brandsäkerhet

Det finns också olika regler vad gäller brandsäkerhet.

  • Garagebyggnader behöver placeras med minst åtta meters mellanrum och även ha brandtekniska konstruktioner, som brandväggar och brandcellsgräns.
  • Avståndet beräknas genom att det görs en uppskattning hur långt det är mellan byggnadernas fasader.
  • Om du vill placera tillfälliga husvagnar eller andra konstruktioner kring garaget behöver de vara varaktigt placerade för att kunna betraktas som byggnader.

Bus,Traveling,On,The,Asphalt,Road,In,Rural,Landscape,AtSjälva bussarna i sig behöver naturligtvis också vara säkra som arbetsplatser. I somras infördes en självkörande buss i Apelviken som ligger i Varberg. Den skulle transportera resenärerna längs med Strandpromenaden. Projektet var i första hand ämnat att utveckla det hållbara resandet i kommunen. Bussen hade en maxhastighet på 120 kilometer per timme och körde passagerarna ungefär en kilometer per runda. För att säkerställa bussens säkerhet har den i förväg genomgått olika tester. Självkörande bussar kräver förstås extra kontroll kring säkerheten då det saknas en fysisk chaufför, men även vanliga bussar behöver genomgå regelbundna tester och underhåll.