Användningsområden för bussar

Det allra vanligaste användningsområdet för bussar är i kollektivtrafiken inom städer, och det är också där som de flesta kommer i kontakt med dem. På de flesta håll utgör bussarna den enda formen av kollektivtrafik.

Men bussar kan också användas på många andra sätt. De kan användas för att transportera skolbarn, guida turister eller för olika typer av marknadsföring eller kampanjarbete.

Turistbussar

Ett av de bästa sätten att uppleva en stad är från en buss, framför allt om bussen har två våningar, och bra sikt från övervåningen. Av denna anledning finns det busslinjer för turister i många av världens städer, däribland i Stockholm. För den som befinner sig i en storstad under bara några få dagar, och vill se så mycket som möjligt, är guidade bussturer ett oslagbart alternativ. För det mesta får man dock bara se de allra mest berömda sevärdheterna.

Vissa turistbussföretag släpper av och på resenärer under turen, vilket är ett bra alternativ för den som är mest nyfiken på vissa delar av en stad. Det finns även bussturer med specifika teman. I New York finns ett flertal olika, där man får se platser som förekommer i kända tv-serier.

Skolbussar

I vissa länder sköter de lokala myndigheterna, eller privata företag, skolskjutsarna. Detta är vanligast i USA och Kanada, framför allt på orter där kollektivtrafiken inte är särskilt utbyggd. Ofta finns speciella regler för skolbussarna, till exempel rörande deras färg och att de måste utrustas med säkerhetsbälten. Av denna anledning är det vanligt att bussar av äldre modell byggs om till skolbussar. Vid en sådan ombyggnad kan de äldre sätena plockas ur för att ersättas med mindre säten med säkerhetsbälten.

Marknadsföring

Det händer ofta att stadsbussar kläs in med reklambudskap, som på detta sätt får stor spridning i det offentliga rummet. Men bussar kan även användas för att transportera politiker under kampanjer, eller för turnéer av andra slag. Det kan t.ex. handla om att inreda en buss med skisser och modeller som visar ett nytt byggprojekt, och skicka bussen till olika områden för att låta de boende informera sig om projektet.